Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

I.Mõisted

II. Üldsätted

III. Isikuandmete kogumine, korraldamine ja säilitamine.

IV. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

VI. Isikuandmete esitamine, korregeerimine ja eemaldamine

Tarbijal on õigus pöörduda Organisaatori poole e-posti aadressil eeinfo.im@pg.com ja paluda, et Organisaator lubaks tutvuda kogutud andmetega ja neid parandada, kui Organisaatori kogutud andmede pole õiged või täpsed, nõuda nende kustutamist või andmete piiratud kasutamist. Kui Tarbija palve täitmine raskendab tema osalemist Mängus, kustutatakse Tarbija Mängus osalejate nimekirjast.

Tarbijal on õigus ükskõik millal, e-posti eeinfo.im@pg.com kaudu katkestada nõusolek oma isikuandmete kogumiseks ja korraldamiseks, mõjutamata sealjuures oma varem antud nõusoleku seaduslikkust. Tarbija konto Interneti koduleheküljel kustutatakse ja Tarbija eemaldatakse Mängijate nimekirjast.

VII. Lõppsätted

Kui Tarbija ei nõustu uue Privaatsuspoliitika redaktsiooniga, on tal õigus teatada Organisaatorile e-posti  eeinfo.im@pg.com teel oma mittenõustumisest. Sel juhul kaotatakse Tarbija konto ja ta kustutatakse Mängijate nimekirjast.